Дистрибутор на за Бургаска област

Сервиз за касови апарати и фискални принтери

"ЕЛКОС БУРГАС" ЕООД предлага бърз и качествен сервиз на касови апарати, фискални принтери, електронни везни, баркод скенери. При нас Вие ще можете да програмирате новия си апарат или да препрограмирате стария. Да смените собствеността и/или обекта на който е регистрирана касата. Да актуализирате софтуера на своя касов апарат съобразно най-новите законови изисквания по наредба , както и да сключите договор за сервизно обслужване на вашето фискално устройство съгласно наредба Н-18.

Данни необходими за въвеждането в експлоатация на касов апарат

Това е информация, която задължително се изписва на фискалните бонове.

1. Булстат/ЕГН (записва се необратимо във фискалната памет на апарата).
2. Име на фирмата.
3. Адрес на фирмата.
4. Име на търговския обект (за стационарните обекти).
5. Адрес на търговския обект (за стационарните обекти).
6. Имена на персонала (касиери, сервитьори) който ще работи с касовия апарат.
7. Наименования на стоките или групите стоки и услуги които се предлагат в обекта. Ако обекта е магазин или ресторант и е необходимо програмиране на артикули, моля подгответе списък който да включва следните елементи: код на артикула, наименование на артикула, цена на артикула, принадлежност към подгрупа ако желаете отпечатването на служебни бонове по щандове (бар, кухня и т.н.).

Моля уточнете тази информация предварително, тя ще ви бъде поискана когато подавате заявката си за фискализация.

Смяна на фискалната памет

Причини за смяна на фискалната памет:
1. Запълване - всяко фискално устройство е оборудвано с фискална памет предназначена за определен брой записи (дневни отчети).
2. Смяна на собственика.
3. Повреда на фискалната памет.
4. Рециклиране (преработка) на старо фискално устройство с цел смяна на модел.

Въвеждането в експлоатация на фискалното устройство след смяна на фискалната памет поради повреда, запълване или смяна на собственика се извършва по реда за въвеждане в експлоатация на ново фискално устройство.

Какво още трябва да знаете като собственик на фискално устройство

Длъжни сте да съхранявате в търговския обект контролните ленти в тримесечен срок от датата на отпечатване на последната касова бележка на съответната лента. Не сте длъжни да правите дневен финансов отчет на фискалното устройство, ако за деня не е извършена нито една продажба на стока или услуга. В 7-дневен срок от изтичане на всеки месец и година сте длъжни да отпечатвате съкратен отчет на фискалната памет за съответния период, който се съхранява в касовата книга на страницата за датата на която е пуснат.

С Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н-18 от 13.12.2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства (обн. ДВ, бр. 48 от 24. 06. 2011 г.) са направени промени, най-важните от които са:

  • удължен е срокът, в който регистрираните по ЗДДС лица (извън тези задължени да използват ЕСФП) следва да установят дистанционна връзка с НАП, а именно:

 

а) които извършват търговия на дребно с лекарствени продукти в аптеки и дрогерии съгласно Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина - в срок до 31 август 2011 г.;

 

б) търговците на зърно, регистрирани по Закона за съхранение и търговия със зърно - в срок до 30 ноември 2011 г.;

 

в) всички останали - в срок до 31 март 2012 г. (т. 2 от § 59 на ПЗР към Наредбата за изменение и допълнение на Наредба № Н-18 от 2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства, обн. ДВ , бр. 49 от 2010 г.)

 

Промените влизат в сила от 24. 06. 2011 г.